Follow Yaqub on Twitter

Sunday, 4 August 2013

The Rehman Malik Theory

Rangeelay ne daryaaft kya hai ke Rehman Malik ek shakhs ka naam nahi. Ye ek phenomenon hai jo har daur mein maujood raha hai. Kaafi tehqiq ke baad, ye saabit hua hai ke Rehman Malik, har ahem leader ko mufeed mashwaray detay nazar aye hain. Kayee dafa tou ye apni asal shakal mein bhi zahir huey hain. Ye dekhein:

Rehman Malik aur Quaid

Rehman Malik aur Quaid - Picture


Rehman Malik aur Zia


Rehman Malik aur Zardari